Tin tức

Hà Nội quyết liệt trong quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Ngày 10/4, UBND Thành phố ban hành văn bản số 2328/UBND-TNMT về việc kiểm tra việc cho thuê lại nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước.

Trước đó, báo chí có phản ánh một số địa điểm cơ sở nhà đất thuộc quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước đang bị các đơn vị thuê nhà núp bóng “liên doanh, liên kết” cho thuê trục lợi với nhiều hình thức khác nhau, cụ thể là các địa điểm: 17 phố Hàng Ngang của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội; 63 phố Hàng Chiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu lương thực, thực phấm Hà Nội; 240-242 phố Tôn Đức Thắng của Công ty cổ phần Tập đoàn vật liệu điện và cơ khí; 35B Cát Linh của Công ty CP Cao su Hà Nội;

UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp kết quả thực hiện “Đề án Tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố”; kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Thanh phố về công tác quản lý, sử dụng, thanh tra, kiểm tra đối với quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/5/2015.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật đối với các địa điểm nhà chuyên dụng có vi phạm nêu trên theo phản ánh của báo chí, báo cáo UBND kết quả giải quyết và thông tin cho chí được biết trước ngày 15/5/2015.

Giao Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 7508/UBND-KT, ngày 30/9/2014, về việc tham mưu, đề xuất địa vị pháp lý, mô hình tổ chức, bộ máy của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, cơ chế quản lý quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/5/2015.