Tin tức

Quận Nam Từ Liêm: Đề nghị kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm

Sáng 14/4, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP đã giám sát tại quận Nam Từ Liêm về tình hình kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật đất đai, đầu tư xây dựng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Theo lãnh đạo quận, việc chấp hành pháp luật về đất đai là một vấn đề phức tạp của địa phương. Quận đã thường xuyên kiểm tra, giám sát thông qua nhiều hình thức như việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…; thống kê các dự án chậm GPMB, đặc biệt là những dự án không triển khai GPMB trong nhiều năm…

Qua kiểm tra, giám sát, trên địa bàn huyện phát hiện 22 dự án chậm GPMB, không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng; 31 dự án chậm tiến độ thực hiện dự án 24 tháng so với dự án đầu tư được phê duyệt. Trong đó, có dự án đã có quyết định thu hồi đất từ năm 2002 đến nay vẫn chưa triển khai như ô đất cây xanh đô thị và ô đất NT, trong khu đô thị Mễ Trì Hạ của Công ty tu tạo và phát triển nhà Hà Nội hiện chưa thực hiện hạ tầng kỹ thuật; dự án xây dựng văn phòng và cửa hàng giới thiệu sản phẩm (chung cư 99 Trần Bình) của Công ty TNHH Đức Phương…

Trong năm 2014 quận đã thực hiện 4 quyết định thu hồi đất: 1,5ha của Tập đoàn dầu khí tại phường Phú Đô, 0,6ha của Tổng công ty đầu tư nhà Bộ Quốc phòng, 0,5 ha của Tổng công ty xây dựng Sông Đà, 0,67ha của Công ty đầu tư bất động sản Hồng Ngân.

Lãnh đạo UBND quận cũng đưa ra những khó khăn như theo quy định cấp quận chủ yếu kiểm tra giám sát việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức mới chỉ dừng ở mức độ kiến nghị xử lý nên hiệu quả còn chưa cao. Cùng với đó, nhiều dự án chủ đầu tư không chủ động phối hợp trong công tác GPMB. Nhiều chủ đầu tư có hạn chế về năng lực tài chính. Còn một tồn tại về giá đất nông nghiệp có sự chênh lệch giữa hai bên sông Nhuệ khiến người dân không đồng tình khi GPMB.

Một vấn đề nữa cũng được nêu ra là việc các dự án chậm thực hiện, nên cũng gây khó khăn cho quận trong GPMB các dự án khác do người dân bức xúc trước việc GPMB xong rào tôn để đấy, người dân không có đất sản xuất, rất nhiều đơn thư kiến nghị việc này.

Cùng với đó là những dự án GPMB dở dang, nhưng không có năng lực tài chính để hoàn trả cho dân, dẫn đến khiếu nại tố cáo rất nhiều. Do đó, quận đề nghị TP kiên quyết thu hồi đất các dự án không sử dụng đất liên tục sau 12 tháng; chậm tiến độ so với dự án đầu tư phê duyệt 24 tháng; chủ đầu tư không đủ khả năng tài chính. Cùng với đó có cơ chế giải quyết linh hoạt đối với các dự án nằm trong giai đoạn chuyển tiếp giữa các thời kỳ, nhất là các dự án có quy mô lớn, kéo dài…